Sellio работи по всички GDPR правила и гарантира прозрачност

Спазваме всички GDPR правила, за да гарантираме прозрачност пред клиента

Не съхраняваме данни, а генерираме таргетирани такива, като това е въз основа на обществена информация

Спазваме всички GDPR правила при студен мейлинг, за да сме сигурни, че пазим уважение към всеки засегнат субект

Уведомяваме субектите при събиране на данни, поясняваме целта на обработване, даваме правото за промяна на данни

General Data Protection Regulation

(GDPR)

Ако разпоредбите не забраняват търсенето на клиенти по имейл в B2B сферата,
то тогава остава само да се съобразим със следните изисквания

Тази информация задължително трябва да се съдържа в долния край на вашите кампании за студени имейли – т.нар. Footer

 

Също така Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в някои държави осъди компании въз основа на факта, че не са таргетирали достатъчно добре мейл кампаниите си. В GDPR се уточнява, че предлаганите оферти трябва да са съобразени с позицията на съответното лице и дейността на неговата компания. Или с други думи, ако произвеждате лодки, не е удачно да ги предлагате в мейл на счетоводител в БДЖ. 

Шаблон за e-mail Footer

За да се съобразите с действащите регулации, нашата адвокатска кантора изготви за вас стандартен шаблон, съвместим с GDPR

Вашите идентификационни данни, свързани с вашата професионална дейност, са генерирани от { Име на вашата компания, адрес } чрез Sellio.io изключително и само въз основа на обществена информация.


{ Име на вашата компания } възнамерява да ги използва за търговски цели. Тези данни, прехвърлени към Отдел маркетинг/продажби на { Име на вашата компанията }, както и до неговите доставчици на технически услуги (хостинг и електронна поща), ще се съхраняват за период от три (3) години след последния ви контакт с { Име на вашата компанията }.


Имате право на достъп, модификация, противопоставяне, ограничаване, преносимост, коригиране, както и заличаване на личните данни. За да отстоявате това право, свържете се с нас на: { contacts@domain.com } 

 

Ако не желаете да получавате повече съобщения от { Име на вашата компанията }, кликнете тук.

Препоръчаме ви да го използвате !

Метод за събиране и генериране
на данни от Sellio

всички данни в база Sellio са с произход публичното пространство, а личните контакти се генерират от нашия алгоритъм на момента при заявка на клиента и се изтриват моментално. Никакви лични данни не се съхраняват освен легалните и публичните данни на фирмите.

7-степенен тест за валидност

Проверка за съществуване на домейн

Проверка за безплатни пощи

Проверка на правописа за често срещани грешки и неправилно поставяне на символи

Проверка на имейл на Gibberish

Проверка на всички имейли и проверка на домейна

Проверка на MX запис

SMTP удостоверяване (пинг на имейл адрес)

Направете първата крачка към растежа на вашия бизнес