Sellio предлага
бизнес решения за
генериране на клиенти

DISCOVER

free, 50 компании

DATABASE

персонална база данни, неограничен брой записи

SALESMAN

търговец под наем с предоставена търговска стратегия и 24/7 подръжка

SELLIO

търговец под наем с реализиране на бизнес разтеж, търговска стратегия и 24/7 подръжка

Discover

50 компании
Free
 • _
 • обогатена база данни
 • до 50 компании
 • _
 • _

Database

персонална база данни
0
25 на запис
 • персонална база данни
 • неограничен брой компании
 •  
 •  
 •  

Salesman

търговец под наем
999
месечно
 • търговец под наем
 • търговска стратегия
 • 24/7 телефон
 • настройка на CRM
 •  

Sellio

акомпаниран разтеж
%
 • бизнес растеж
 • търговец под наем
 • търговска стратегия
 • 24/7 телефон
 • настройка на CRM