С пакет Sellio Discover ще имате възможноста да тествате нашите продукти и се уверите в тяхното качество. Или накратко ето какво получавате: 

обогатена база данни

до 50 компании

без специфични условия за реализация

без такси за подръжка

Имате въпроси?

Ние имаме отговори

Our optimized configuration process saves your team time when running and scaling distributed applications, AI & machine learning workloads, hosted services
Our optimized configuration process saves your team time when running and scaling distributed applications, AI & machine learning workloads, hosted services
Our optimized configuration process saves your team time when running and scaling distributed applications, AI & machine learning workloads, hosted services

Database

персонална база данни
0
25 на запис
 • персонална база данни
 • неограничен брой компании
 •  
 •  
 •  

Salesman

търговец под наем
999
месечно
 • търговец под наем
 • търговска стратегия
 • 24/7 телефон
 • настройка на CRM
 •  

Sellio

акомпаниран разтеж
%
 • бизнес растеж
 • търговец под наем
 • търговска стратегия
 • 24/7 телефон
 • настройка на CRM